KAMBARIAI
Butų pagal pasirinktus
kriterijus nėra.

Privatumo politika

UAB NT valdymo koncernas LT (toliau – Bendrovė) laikosi Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento bei kitų teisės aktų, saugančių Jūsų informaciją, kuri yra renkama, naudojama ir saugoma Bendrovėje.

Bendrovės privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato pagrindines Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygas, Jums lankantis: Bendrovės ar jos vystomų NT projektų internetinėse svetainėse, socialinių tinklų paskyrose ar socialiniuose tinkluose (facebook, instagram) esančiuose puslapiuose; Jums siunčiant paklausimus, prašymus ir skundus, skirtus Bendrovei (elektroniniu paštu, socialiniuose tinkluose, internetiniame puslapyje tam skirtoje paklausimo formoje); Jums pateikiant savo informaciją Bendrovės atstovams (susitikimų, parodų metu ar kituose renginiuose).

PRIVATUMO POLITIKA

1. Jūsų asmens duomenų valdytojas yra Bendrovė, kuri ir atsako už informacijos apsaugą:

UAB NT valdymo koncernas LT, juridinio asmens kodas 305481455, adresas S.Žukausko g. 39, Vilnius, el. pašto adresas: info@kavoliuko14.lt.

2. Jūsų asmens duomenų saugojimo terminas:

Bendrovė saugo Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar nustato teisės aktai.  Jums įsigijus iš Bendrovės nekilnojamąjį turtą, Jūsų asmens duomenys bus saugomi 10 metų. Pasibaigus asmens duomenų saugojimo terminui, Jūsų asmens duomenys bus sunaikinti.

3. Asmenys, kuriems Bendrovė gali perduoti Jūsų asmens duomenis:

 • Bendrovės darbuotojai;
 • asmenys, kurių paslaugomis Bendrovė naudojasi vykdydama savo veiklą;
 • teisėsaugos institucijos Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytais atvejais;
 • asmenys, kuriems Jūsų asmens duomenys perduodami Jūsų prašymu ar sutikimu.

4. Jūsų Teisės dėl informacijos apie Jus Bendrovėje:

Teisės aktų nustatyta tvarka ir atsižvelgiant į juose numatytas išimtis, Jūs turite teisę:

 • pateikti prašymą atskleisti informaciją apie tvarkomus Jūsų asmens duomenis;
 • pateikti prašymą ištaisyti turimus Jūsų asmens duomenis;
 • pateikti prašymą ištrinti Jūsų asmens duomenis;
 • pateikti prašymą perkelti Jūsų asmens duomenis;
 • atšaukti duotą sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis;
 • ginčyti Jūsų asmens duomenų naudojimą;
 • skųsti Jūsų asmens duomenų naudojimą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Toliau pateikiame atsakymus į svarbiausius su asmens duomenų tvarkymu susijusius klausimus Jums atliekant veiksmus, kurių atveju asmens duomenų apsaugą apibrėžia Privatumo politika.

Stengiamės pateikti visą Jums svarbią informaciją. Jei Privatumo politikoje neradote atsakymų į Jums rūpimus su Jūsų asmens duomenų apsauga susijusius klausimus ar norite pasinaudoti aukščiau nurodytomis teisėmis, kreipkitės elektroniniu paštu info@kavoliuko14.lt arba adresu S.Žukausko g. 39, Vilniuje, ir mes mielai Jums padėsime.

INFORMACIJA INTERNETO SVETAINĖS LANKYTOJAMS

Šioje Privatumo politikos dalyje atsakome į svarbiausius klausimus dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, jei esate interneto svetainės lankytojas.

1. Kokią informaciją apie mane renkate?

Informacija, kurią sugeneruoja IT sistema:

 • interneto protokolo adresas (toliau – IP);
 • įrenginio informacija;
 • prisijungimo informacija (sesijos internetiniame puslapyje data, laikas, trukmė, kita informacija, saugoma slapukuose).

2. Kodėl renkate informaciją apie mane?

Bendrovė yra NT projektų vystytoja, statanti ir parduodanti butus, todėl ji palaiko, tobulina ir užtikrina interneto svetainės saugumą. Dėl šios priežasties, o taip pat siekiant pateikti Jums aktualiausią informaciją, yra renkama, naudojama ir saugoma informacija apie Jus.

3. Kaip renkate informaciją apie mane?

Naudodami slapukus arba Jums pateikus paklausimą (plačiau žr. „Informacija asmenims, kurie siunčia paklausimus“).

4. Kas yra slapukai?

Slapukai – tai mažos apimties tekstinis dokumentas, kuris įrašomas Jūsų įrenginyje Jums naudojantis internetiniu puslapiu (toliau – Slapukai). Slapukai plačiai naudojami tam, kad interneto svetainės veiktų arba veiktų efektyviau, ir siekiant suteikti informacijos svetainės savininkams.
Slapukus galite išjungti, tvarkydami savo interneto naršyklės nustatymus. Tačiau išjungus Slapukus internetiniai puslapiai gali tapti neprieinami.

5. Kokius slapukus naudojate?

 • Privalomus Slapukus. Šie Slapukai reikalingi sklandžiam interneto svetainės veikimui. Jie įgalina naudotis tam tikromis interneto svetainės funkcijomis, pavyzdžiui, saugiai prisijungti prie interneto svetainėje susikurtos paskyros.
 • Analitinius Slapukus. Šių Slapukų pagalba renkami duomenys apie tai, kiek vartotojų naudojasi internetine svetaine, kokį turinį jie pasirenka naršydami bei kita informacija, reikalinga internetinės svetainės funkcionalumo tobulinimui. Šie Slapukai renka tik apibendrintą, o ne asmeninę informaciją.
 • Funkcinius Slapukus. Šie Slapukai naudojami internetine svetaine pakartotinai besinaudojančio vartotojo atpažinimui. Jie padeda personalizuoti internetinėje svetainėje pateikiamą turinį, išsaugoti pasirinktus nustatymus ir pan.
 • Reklaminius Slapukus. Šių Slapukų pagalba informacija apie naudojimąsi interneto svetaine pritaikoma vartotoją dominančios reklamos ar kitos tikslinės informacijos pateikimui.

6. Koks yra mano asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas?

Jūsų sutikimas (laikomas pateiktu Jums paspaudus interneto svetainėje pateiktą nuorodą „sutinku“ prie pranešimo apie slapukų naudojimą).

INFORMACIJA SOCIALINIŲ TINKLŲ NAUDOTOJAMS

Šioje Privatumo politikos dalyje atsakome į svarbiausius klausimus dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, jei esate socialinių tinklų naudotojas.

Informaciją, kurią mums pateikiate socialiniuose tinkluose (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas.

Rekomenduojame paskaityti žemiau pateiktus trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis:

INFORMACIJA ASMENIMS, KURIE SIUNČIA PAKLAUSIMUS

Šioje privatumo politikos dalyje atsakome į svarbiausius klausimus dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, jei siunčiate paklausimus, prašymus ir skundus, skirtus Bendrovei (elektroniniu paštu, socialiniuose tinkluose, internetiniame puslapyje tam skirtoje formoje).

1. Kokius mano asmens duomenis renkate?

Vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, paklausimo turinys (įskaitant ir paklausimo temą bei priedus), paklausimo data, atsakymas į paklausimą, telefono numeris, kita Jūsų pateikta informacija.

2. Kodėl renkate mano asmens duomenis?

Siekdami suteikti Jums aktualią informaciją, užtikrinti informacijos atsekamumą tęstinio bendravimo atveju, tinkamai įgyvendinti esamus sutartinius santykius ir/ar užtikrinti mūsų teisėtus interesus.

3. Koks yra mano asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas?

Jūsų sutikimas (laikomas pateiktu Jums pateikiant paklausimą, prašymą ar skundą), sutarties vykdymas ir/arba mūsų teisėtas interesas.

INFORMACIJA ASMENIMS, KURIE PATEIKĖ SAVO INFORMACIJĄ BENDROVĖS ATSTOVAMS

Šioje privatumo politikos dalyje atsakome į svarbiausius klausimus dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, jei savo asmens duomenis pateikėte Bendrovės atstovams susitikimų, parodų metu ar kituose renginiuose.

1. Kokius mano asmens duomenis renkate?

Vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, informacija apie Jus dominančio nekilnojamojo turto savybes, taip pat ir kainą, kita Jūsų pateikta informacija.

2. Kodėl renkate mano asmens duomenis?

Rinkodaros ir nekilnojamojo turto pardavimo tikslais.

3. Kaip renkate mano asmens duomenis?

Juos pateikiate Bendrovės atstovams susitikimų, parodų metu ar kituose renginiuose.

4. Koks yra mano asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas?

Jūsų sutikimas.

Privatumo politika parengta 2020-03-06.

Pastaba. Bendrovė pasilieka teisę keisti Privatumo politikos turinį, todėl rekomenduojame atidžiai perskaityti Privatumo politiką kiekvieną kartą, kai jungiatės prie internetinio puslapio ar atliekate kitus, aukščiau nurodytus, veiksmus.